Az AK-S Kft. fejlesztése, kifejezetten benzinkutak számára készült az 2018-1.1.1-MKI-00153 számú NKFIH által támogatott pályázat keretében. A pisztolygőz visszaszívó rendszerek megfelelő működését ellenőrző szenzor a hatékonyság mérése és kiszámítása mellett más funkciókat is elláthat. Az ezzel kapcsolatos kutatási eredméyneinket összefoglaló cikkeket és konferencia kiadványokat találja az alábbi felsorolásban.
1. Using fuel station data to predict failures
2.VOC Vapour Recovery Controls and Technology
3.Revolutionizing Predictive Maintenance: How AI- Driven Solutions Enhance Efficiency and Reduce Costs Across Industries
4.VOC gőzök visszanyerésének szabályozása és technológiája
5.A prototipizálás lehetőségei a XXI. században
6.VOC vapour recovery processes and control technologies
7.Töltőállomások VOC kibocsátása és annak hatásai